CSR rapport - Corporate Social Responsibility - samfundsansvar, bæredygtighed og socialt ansvar

Camilles Cacao Love startede i april 2018, da jeg ønskede, at den ceremonielle kakao blev meget mere tilgængelig for dig i Danmark - både ved udbredelse af kendskabet, men også nemmere tilgængelighed.

Selv havde jeg oplevet så stor en healing i mit indre og relation til min krop, efter den ceremonielle kakao fandt vejen ind i mit liv.

 

Dog fandt jeg hurtigt ud af, at gennemsigtigheden i oprindelse af den ceremonielle kakao var manglende. Dem, som jeg valgte at købe fra, vidste enten ikke, hvor de fik deres fra - eller de var ikke interesseret i at dele for meget af oprindelsen.

Det er på sin vis forståeligt, da dette kan være en forretningshemmelighed, som kan skade ens virksomhed. Men da jeg ikke kunne få et minimum af oplysninger, besluttede jeg mig for i slutningen af 2018, at starte egen import af den ceremonielle kakao fra Peru, som har kaldt lige siden starten.

 

 

Organisationer, som Camilles Cacao Love donerer til

Jeg gør en dyd ud af at samarbejde og donere en del af overskuddet på månedlig basis til de organisationer, som gør et vigtigt arbejde. Et vigtigt arbejde for vores Moder Jord, som har skænket os den ceremonielle kakao. Men også de organisationer som gør et vigtigt arbejde for de mennesker, som er en del af at bringe Camilles Cacao Love til dig - direkte eller indirekte.

 • Indfødtes ret - Survival International: Organisationen har siden dens start i 1969 til mål at sikre de indfødte stammer på verdensplan. Især de stammefolk, som ikke ønsker kontakt med civilisationen. Deres vigtige arbejde er for at sikre deres overlevelse og ret til deres land, som fra mange landes myndigheder og private tiltags side ikke bliver respekteret, men bliver plyndret til ressourcerov, olieudgravning eller minedrift.
  Dette er en indirekte støtte, da Survival International ikke direkte arbejder med de indfødte stammer, som lever kakao til Camilles Cacao Love. Men det står mit hjerte nær, da jeg selv værdsætter, hvordan disse stammer får lov til at leve deres liv i frihed - uden stærkere økonomiske og magtfulde instanser røver dem deres liv og land.
  Hver måned doneres 50$ til Survival International, som årligt giver en støtte på ca. 4100,-

 • Der plantes et træ for hver pose Camilles Cacao Love solgt - Eden Reforestation Projects: Før i tiden donerede jeg til Treesisters.org, som også planter træer i verden for at sikre en smuk og bæredygtig planet. Jeg har nu valgt at støtte Eden Reforestation Projects, som laver et vigtigt arbejde med at plante træer i Mellem- og Sydamerika, Afrika og Asien. Dette er med til at sikre at Moder Jords økosystem, men også for at sikre mennesker i arbejde rundt omkring i verden, som primært ejer træerne.
  At plante et træ koster mellem $0,15-$0,33 alt efter, hvor i verden, det plantes. Så her tages den højeste pris og doneres pr solgt pose Camilles Cacao Love, hvilket svarer til 2,26 kroner.

 

 

Bæredygtighed - for Moder Jords skyld
Transport & miljø

 • Transport i Peru: Transporten fra co-operativet i Atalaya til Camilles Cacao Love forlader havneporten i Peru, benyttes kun med transport af naturgas. Naturgas er den mest miljøvenlige form for brændsel ud fra de muligheder som findes i Peru pt, da brændsel udleder mindre CO2 end andre alternativer.

 • Transport fra Peru via skib: Der benyttes kun transport via skib ved import af Camilles Cacao Love fra Peru. Dette tager længere tid og er mere usikkert, men efterlader et mindre CO2 aftryk og derfor vælges denne transport frem for fly (7 dage kontra 35 dage)

 • Elektricitet frem for olie: Ved produktion eller brug af maskiner, bruges kun elektricitet og ikke nogle former for olie, som engang var den eneste mulighed.

 • Samarbejde med miljøorganistationen Profonanpe: Vi samarbejder med den peruvianske miljøorganisation Profonanpe (du kan læse om deres arbejde på engelsk) til at sikre bæredygtigheden af regnskoven i Amazonas. Dette er med til at sikre Moder Jords lunger - så ressourcerne bevares og forbedre livet for Achuar- og Kiwcha-samfund i Datem of Maranon. Det er dog ikke her, hvor din Camilles Cacao Love kommer fra, men det er et vigtigt arbejde, da det én af de vigtigste kulstofreservezone i den Amazonas, som ligger i Peru (udover 8 andre lande).

 • Fokus på bæredygtighed ved emballering: Emballage holdes så bæredygtigt, genanvendelige marterialer som muligt for at skåne Moder Jords ressourcer. Mere om dette kan du læse i næste afsnit "Emballage".

 • Økologi til hver en tid: Alle varer på shoppen, som kan certificeres som økologisk, vælges frem for ikke økologiske varer. Indimellem er mærkningsreglerne ifølge dansk lovgivning meget strenge, så økologimærkning ikke er mulig, men så sørges her for, at virksomheden kan dokumentere anden form for omtanke for planeten.
  Dog indhentes økologicertifikater fra leverandør årligt, for at sikre, at de stadig overholder krav til økologi.

 • Bæredygtige ressourcer - høst og profit: Nogle planter og andre ressourcer fra vores Moder Jord er i fare for udryddelse eller der bliver drevet rovdrift på nogle for profittens skyld. Derfor tages nogle varer ikke ind i sortiment, såsom billige krystaller - simpelthen fordi nogle et sted har fået for lidt for deres arbejde, siden de kan være så billige. Dette gælder alle typer af varer - dette var blot et eksempel.
  Det samme gælder også for planter og fødevarer, som kræver høj ansvarlighed og etik, da den forkerte måde at høste på, kan sikre, at planten ikke kan levere mere - til trods for, at det er en flerårig plante. Dette gælder i høj grad doTERRAs produkter, som har høj ansvarlighed omkring dette (og derfor er de det eneste brand af æteriske olier på shoppen),.

 

Besøg i co-operativet i Atalaya
Besøg hos co-operativet i Atalaya sammen med Luis, Maribel & Fernando (til højre for Michael og jeg). 

 

Din ceremonielle kakao fra Camilles Cacao Love

 • Direkte samarbejde med farmerne: Dette gør de næste bulletpoints mulige, som du kan læse om nedenfor. Dette sørger også for, at de selv er med til at bestemme, hvilke ressourcer de videregiver til co-operativet og ingen fældning af landbrug eller regnskov sker, som er et kæmpe problem omkring Amazonas. Det er et kæmpe problem, da det ødelægger Moder Jords klima. Derfor er det et vigtigt samarbejde at have - både for den enkelte farms selvstændighed, men også for resten af klimaet.

 • Ved dårlige vejrforhold eller sygdom kompenseres farmerne: Hvis det skulle være så uheldigt, at der skulle være ustabile vejrforhold, som skulle gå ud over høsten af kakaobønnerne eller have nogen form for indvirkning på farmernes land, så kompenseres de. Det samme gælder ved mere alvorlige sygdomme, så sørger co-operativet for at hjælpe dem.

 • Ordentlige forhold for at kunne optimere: Co-operativet i Atalaya hjælper og uddanner de 155 farmere, så de får mest mulig ud af deres høst. Det kunne være ordentlige forhold til at få en mere stabil form for soltørring ved at bygge et mindre drivhus til soltørring - frem for at lægge dem til at tørre i solen, da dette udnytter solens varme bedre.

 • Ved omlægning af farm uddannes de til at få mere ud af deres land: Hvis en farmer vælger at omlægge deres farm, så får de råd og vejledning til at få mest ud af deres jord, inden kakaotræet tilbyder sit største udbytte, hvilket sker efter 3-5 år. Imellemtiden blive de derfor ofte vejledt til at gro banan- eller yucatræer, da disse skygger for solen samt giver næring. Kakaotræet er mere sensitiv over for sollys i de første par år, og derfor fungerer disse træer - udover en kilde til ekstra mad - til at sikre bedst mulig overlevelse til kakaotræet.

 • Økologi: Vi sætter en ære i at kunne kalde vores cacao for økologisk - derfor indhentes årligt det gyldige økologicertifikat, som udstedes af myndighederne i Peru.

 • Laboratorietests: Ved hvert et batch af Camilles Cacao Love, foretages altid laboratorietests, inden hun forlader Peru for at sikre indholdet af tungmetaller og bakterier stemmer overens med maxværdien af de grænser, som EU fastsætter for fødevarer.

 • Ingen pesticidrester: Proceduren for økologiske varer, som skal forlade Peru, er skærpet i 2023. Derfor testes der for mere end 600 forskellige pesticidrester af kontrolorganet Control Union Peru, så du er sikret, at der ingen former for pesticider er i din Camilles Cacao Love.

 • Ligestilling: Ved de samarbejder som indgåes i Peru for at sikre at logistikken er i orden (såsom papirarbejde, transport mm.), sikres, at der er en form for politik omkring køn og ligestilling. Derfor indhentes Sustainability Reports fra disse virksomheder eller jeg sikrer mig, at der er gode forhold. 
  Dette sikres ikke på farmerne, da mange af dem, som giver kakaobønner til Camilles Cacao Love, er indfødte stammer, og det er en helt anden kultur, som jeg i den grad vælger at respektere. Det kan ikke sammenlignes med vores, hvor det derfor ikke er muligt med såkaldt moderne ligestilling og kønnets repræsentation og fordeling.

 • Ingen børnearbejde tolereres: Børn skal sikres deres ret til at være børn samt uddannelse og ingen ansættes til arbejde som problemet er mange steder i verden med chokolade, minedrift mm..
  Dog er vi nødt til at huske på, at kulturen er en anden hos de indfødte stammer, da høvdingens børn vil overtage denne rolle senere og de efter en vis alder vil overtage ansvaret. Så derfor vil de naturligt være en del af arbejdet, da de er en del af stammen. 

 

 

 

Emballage

 • Genavendelige plastikemballage som mest bæredygtige løsning: Fra næste produktion af krydderimixes (sommeren 2023), vil der blive brugte genanvendelige plastikemballager fra danske Pharma-Tech, hvilket betyder at:

 • Dansk produceret: 1. Emballagen bliver dansk produceret (i Jylland), så minimal transport til lageret sikres (i Jylland)

 • Mest bæredygtige valg ud fra dansk fødevarelovgivning: 2. Plastik har et dårligt ry af gode grunde, men da det så vidt muligt genanvendelige materialer, så er det også vigtigt at sige, at 1. glas er mere krævende at producere end meget andet.
  2. Aluminium, hvis det ikke bliver sorteret som aluminium, så vil det ikke blive genanvendt ordentligt, hvilket ikke er muligt, da poserne før har indeholdt papir og aluminium, så de kunne ikke sorteres ordentligt, hvilket mange producenter ikke har mulighed for, da der skal være dette lag af aluminium ved fødevareemballage for at sikre fødevarelovgivningen. Derfor opfordrer vi til, at du sorterer produkterne fra os korrekt, da dette kan udgøre en vigtig forskel på, om emballagen er mest bæredygtig eller ej.

 • Lager og jeg genavender alle kasser, vi modtager: Vi genbruger de kasser, vi modtager Camilles Cacao Love i fra Peru, som mulighed for forsendelse, når du bestiller. Derfor opfordrer vi til, at du gør det samme, såfremt du selv skal sende noget eller har brug for en god løsning til opbevaring, som intet koster dig.
  Selv genbruger jeg også al emballage, jeg modtager, såfremt det er mig og ikke lageret, som har en forsendelse, der skal afsted.

 • Fyld i pakker er minimum 50% genbrug: For at sikre, at dine varer kommer afsted og modtages i god stand, så bruger lageret ved pakning plastfyld af minimum 50% genbrugsplast. Ved nogle pakker bruges også tang fra de danske strande.

 • Alle pakker FSC-certificeret: At alle pakker, såfremt de ikke er genbrug, er FSC-mærket, betyder, at ressourcerne brugt til at lave kasserne, er med oprindelse fra kilder med ansvarlig skovdrift. Både for Morder Jord og for at sikre de mennesker, som står bag, gode vilkår.

 

Jeg håber, at jeg med denne gennemsigtighed kan give dig ro i dit indre omkring, at der er stor omtanke for Moder Jord, mennesker, som står bag - og derved vores fremtid.

Det samme håber jeg også for andre virksomheder - at dette kan inspirere til at have samme omtanke og gennemsigtighed.

Og for dig som bestiller og derved støtter en større vision - at du får større bevidsthed omkring dit forbrug og hvordan du kan gøre en forskel ved at støtte virksomheder med meget på hjerte.

 

Har du spørgsmål som ikke er blevet besvaret, så er du altid meget velkommen til at skrive.